PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2022 Hotărârea 54 din 2022 privind aprobarea vânzării terenului cu număr cadastral 20512 în suprafaţă de 800 mp intravilan sat Loloiasca, concesionat pentru centru multifuncţional prestări servicii, domnului Mihai Geani, proprietarul construcţiei