PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2022 Hotărârea 50 din 2022 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului care face obiectul Actului de concesionare nr. 1206 din 29.08.1996, de la Radu Petre la Radu Elena, ca urmare a succesiunii