PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2022 Hotărârea 39 din 2022 privind trecerea din domeniul privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova, în domeniul public al comunei Tomşani, judeţul Prahova a unor drumuri de interes local