PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2022 Hotărârea 36 din 2022 privind aprobarea retragerii Comunei Tomşani, judeţul Prahova, din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Gaz 2018", acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Gaz 2018" şi revocarea Hotărârii nr. 26 din 27.05.2021