PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2022 Hotărârea 15 din 2022 privind aprobarea alipirii de parcele la imobile-terenuri proprietate privată a Comunei Tomsani, judetul Prahova