PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Achiziții publice➠ Servicii de intrefinere și reparații a sistemului de iluminat public și ornamental festiv din comuna Tomșani, jud. Prahova

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)
Număr de telefon: 112