PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 84 din 2019 privind includerea în domeniul public al comunei Tomșani, județul Prahova, a imobilului realizat în cadrul proiectului de investiții "Construire Centru cultural P+M, alei carosabile și pietonale, spațiu parcare, branșamente, utilități"