PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 76 din 2019 privind înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Tomșani, județul Prahova și aprobarea Regulamentului...

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)
Număr de telefon: 112