PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 73 din 2018 privind trecerea din domeniul public al comunei Tomșani în domeniul privat al comunei Tomșani a unui imobil-teren