PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 60 din 2018 privind aprobarea încheierii Acorrdului de finanțare între comuna Băiuș, raionul Leova, Republica Moldova și comuna Tomșani...