PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 51 din 2019 privind însușirea propunerii de concesionare prin licitație publică pentru terenul cu număr cadastral 23535 în suprafață de 530 m.p...

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)
Număr de telefon: 112