PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 51 din 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Asfaltare drumuri sătești în sat Loloiasca, comuna Tomșani, județul Prahova"