PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 49 din 2018 pentru modificarea Hotărârii nr.9 din 27.02.2013 privind detalierea obligațiilor ce revin instituțiilor publice, agenților economici...