PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 34 din 2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tomșani, județul Prahova

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)
Număr de telefon: 112