PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 32 din 2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)
Număr de telefon: 112