PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 26 din 2019 privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale acordate la nivelul comunei Tomșani...

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)
Număr de telefon: 112