PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 19 din 2018 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de consultanță pentru proiectul "Dotarea cu buldoexcavator a comunei Tomșani, județul Prahova" proiect ce urmează a fi depus spre finanțare în cadrul GAL Valea Budureasca