PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 16 din 2018 privind aprobarea casării unor bunuri mobile din patrimoniul comunei Tomșani, jud. Prahova și transmiterea în folosință cu titlu gratuit a autoturismului Dacia Logan PH13PRY către Poliția locală Tomșani