PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind închirierea bunurilor aparținqnd unităților de învățământ de la nivelul UAT com Tomșani, jud Prahova