PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind privind detalierea obligațiilor ce revin instituțiilor publice, agenților economici, altor persoane juridice și cetățenilor