PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr 14 din 28.03.2013 privind aprobarea măsurilor organizatorice de admin a pajiștilor propr privată