PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2022 Hotărârea 65 din 2022 privind inventarierea în domeniul public al comunei Tomşani a obiectivului de investiţii „ Extindere reţea distribuţie apă în comuna Tomşani satele Sătucu, Tomşani şi Magu la, judeţul Prahova"