PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2022 Hotărârea 51 din 2022 privind vânzarea, prin licitaţie publică, a terenului cu număr cadastral 21627 în suprafaţă de 774 mp intravilan sat Tomşani, proprietate privată a comunei Tomşani, judeţul Prahova