PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2022 Hotărârea 46 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Extindere reţea distribuţie apă sat Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova"