PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2022 Hotărârea 44 din 2022 privind participarea Comunei Tomşani la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public şi aprobarea investiţiei „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova - etapa Il"