PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Formulare pentru solicitare în baza Legii 544 din 2001 Formular-tip cerere de informații de interes public

În lucru !
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)
Număr de telefon: 112