PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ: "Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire prin licitație publică a contractelor de inchirere a pajistilor proprietate privată a comunei Tomşani, județul Prahova, rămase nealocate prin procedura de atribuire directă"

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)