PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ:,,Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2023 la nivelul Comunei Tomşani,judeţul Prahova".

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)