PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Anunț privind consultarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)